ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 1 วัน 10 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นางสาววราภรณ์ ยี่รงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันประกันชีวิตแห่งชาติ สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมกับ...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 17 ชั่วโมง ก่อนหน้า
ประกาศสืบหาบิดาและมารดาของเด็ก         นางสรัญญา  สวัสดิ์กนก  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม  ได้รับการประสานจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 6 วัน ก่อนหน้า
           กรมทางหลวงกำหนดเร่งซ่อมผิวจราจรบนถนนบรมราชชนนีช่วงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนถึงสะพานต่างระดับ ว.อุดร ขาเข้าเมืองนครปฐม แนะผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงเส้นทาง ตั้งแต่ 18 – 24 มิถุนายนนี้          ...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 6 วัน ก่อนหน้า
           นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดงาน “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 6 วัน ก่อนหน้า
                 นายสืบพงษ์  ไพศาลวัฒนา ผู้อำนวยการแขวงการทางสมุทรสาคร เปิดเผยว่า กรมทางหลวงจะดำเนินการซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดบนถนนบรมราชชนนีบริเวณช่วงสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี – สะพาน ว.อุดร (กม.26+100 – 30+781 ) ด้านขาเข้าเมืองนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
            นายชาติชาย  อุทัยพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  กระทรวงมหาดไทย  แจ้งข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ว่า ปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ปี 2557 ของกระทรวงสาธารณสุข...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 3 วัน ก่อนหน้า
               นาวาอากาศเอก วีระพงศ์  คงสวัสดิ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ เปิดเผยว่า มูลนิธิพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ มี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษา ได้ร่วมกันจัดสร้างบรมธาตุเจดีย์พระพุทธเจ้า 5 พระองค์...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
                  นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด (Magnitude) 4.6 (เวลา 04.18) ความลึกประมาณ 4 กิโลเมตร และขนาด 3.2 (เวลา 12.25)...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 2 สัปดาห์ ก่อนหน้า
     นายชัยภัค สุนทรหงส์ นายอำเภอเมืองนครปฐม เปิดเผยว่า อำเภอเมืองนครปฐม ได้กำหนดจัดนิทรรศการ คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน การปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมทำกิน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละตำบลทั้ง...
ประกาศเมื่อ 2 เดือน 1 วัน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์ ได้กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 เดือนละ 1 ครั้ง...
ประกาศเมื่อ 2 เดือน 1 วัน ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 13.11 น. ขนาด 7.8 ริกเตอร์ บริเวณประเทศเนปาล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 80 กิโลเมตร ทำให้อาคารบ้านเรือนในกรุงกาฐมาณฑุ...
ประกาศเมื่อ 2 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
        นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในทุกเพศทุกวัย ให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมพอเพียง...
ประกาศเมื่อ 2 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดเผยว่า ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการตรวจรักษาประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ร่วมกับมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก...
ประกาศเมื่อ 2 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
    นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม  ได้กำหนดจัดงานตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ตามโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม ณ บริเวณวัดลำพญา...
ประกาศเมื่อ 2 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) ภายใต้ชื่องาน OTOP ทวารวดีสีสันตะวันตก ปี 2558 ครั้งที่ 1...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์737,152
 • ไอพีของคุณ54.161.97.211
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon