ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 1 วัน 9 ชั่วโมง ก่อนหน้า
                วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการหอการค้า ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
        วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากประเภทชุดสังฆทาน ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ผู้แทนสำนักงานจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 16 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายประหยัด พวงจำปา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดโครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “Young Gen Anti-Corruption” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิต...
ประกาศเมื่อ 2 วัน 12 ชั่วโมง ก่อนหน้า
            นางสรัญญา สวัสดิ์กนก หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เนื่องจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงณัฐชา ศิรินารถ อายุ 5 เดือน เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจาก เด็กถูกบิดา มารดาทอดทิ้ง บริเวณโต๊ะม้าหินอ่อน...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 12 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายบรรจบ เปรมานุพันธ์ รองหัวหน้าสำนักงานทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ รับสมัครทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ และเป็นแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า, แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 12 ชั่วโมง ก่อนหน้า
           วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. นายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายทองหยาด หนองผือ นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตกและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อปม. อำเภอนครชัยศรี และ นางสาวจีรภา รอดเอี้ยง...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 12 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เนื่องด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 13 ชั่วโมง ก่อนหน้า
      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดรายการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ณ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โดยนายนรกิจ ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  กล่าวว่า  รายการผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน  ได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์...
ประกาศเมื่อ 5 วัน 16 ชั่วโมง ก่อนหน้า
       วันที่ 18 เมษายน 2556 นายชุมพล พิชญชัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 17 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการรณรงค์...
ประกาศเมื่อ 6 วัน 12 ชั่วโมง ก่อนหน้า
        วันที่ 17 เมษายน 2556 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 16 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”เพื่อให้เป็น...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 14 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          วันที่ 16 เมษายน 2556 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 15 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 1 วัน ก่อนหน้า
               การจราจรในจังหวัดนครปฐมเริ่มหนาแน่นหลังจากประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับจากฉลองสงกรานต์ ขณะที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 ยังคงมีประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตให้นำรถบรรทุกน้ำ...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 1 วัน ก่อนหน้า
         วันที่ 15 เมษายน 2556 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557 จังหวัดนครปฐม ได้สรุปผลการปฏิบัติงานวันที่ 14 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
            เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการในพื้นที่อำเภอสามพราน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์        ...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
           วันที่ 3 ของการรณรงค์ 7 วันแห่งความสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดนครปฐม จำนวนมีผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ 4 คน ส่วนผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นเป็น 23 คน           วันที่ 14 เมษายน 2556...

หน้า

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon