ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 8 ชั่วโมง 56 นาที ก่อนหน้า
           สามพรานริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดงาน “วันสังคมสุขใจ” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ สามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชม ช็อป ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์...
ประกาศเมื่อ 9 ชั่วโมง 22 นาที ก่อนหน้า
          นางสาววราภรณ์ ยี่รงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งที่ 1472/2257 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท...
ประกาศเมื่อ 13 ชั่วโมง 24 นาที ก่อนหน้า
       นายเลิศหล้า  นาคะเกศ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละนครปฐมได้รับอนุมิติโครงการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางทางการจำหน่ายสินค้าอาหาร เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 8 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 5 ธันวาคม 2557 นับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง ที่พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐมทุกหมู่เหล่า...
ประกาศเมื่อ 9 ชั่วโมง 48 นาที ก่อนหน้า
          นางอมรรัตน์ ฉายรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกๆด้าน การสาธารณสุข ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ...
ประกาศเมื่อ 13 ชั่วโมง 33 นาที ก่อนหน้า
          นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2557 – 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็นปัจจุบันและใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริม...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 10 ชั่วโมง ก่อนหน้า
         นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐมผู้รับมอบอำนาจได้ยื่นฟ้อง นายพะเยาว์ มั่นคง อดีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอนครปฐม นายสุพจน์ พันบุญมี...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 10 ชั่วโมง ก่อนหน้า
         นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2557...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 10 ชั่วโมง ก่อนหน้า
        นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 10 ชั่วโมง ก่อนหน้า
        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมเตรียมจัดงานวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ               นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 10 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  จังหวัดนครปฐมได้จัดโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
             จังหวัดนครปฐมขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๑๙ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยพร้อมเพรียงกัน
ประกาศเมื่อ 1 วัน 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
              จังหวัดนครปฐมขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 11 ชั่วโมง ก่อนหน้า
            จังหวัดนครปฐมขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์328,243
 • ไอพีของคุณ202.46.50.129
 • เริ่มเมื่อ2014-06-01
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon