ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 1 วัน 7 ชั่วโมง ก่อนหน้า
       นางสาวอริยา ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขปรับปรุงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 20 ตุลาคม 2558...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 7 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  รัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยให้การสนับสนุนเดือนละ...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 7 ชั่วโมง ก่อนหน้า
            นางสุวรรณภา ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดจัดงาน...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 5 วัน ก่อนหน้า
         นางสาวอริยา ลิ้มสุวัฒน์ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขปรับปรุงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 20...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 5 วัน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะสงฆ์ ได้กำหนดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 เดือนละ 1 ครั้ง...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 1 วัน ก่อนหน้า
       นางรุจิรารัตน์  บรรจง ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัทฑีเลี่ยม จำกัด ผู้ประกอบกิจการประเภทการขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่สนับสนุนการผลิตซิลิกาแอโรเจลมาตั้งแต่ต้น...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 4 วัน ก่อนหน้า
       นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ ฉบับที่ 17 ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังจากพายุดีเปรสชั่น หว่ามก๋อ ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และประเทศกัมพูชา...
ประกาศเมื่อ 4 สัปดาห์ 7 ชั่วโมง ก่อนหน้า
        นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะทำการหาท่อแตกท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558...
ประกาศเมื่อ 4 สัปดาห์ 7 ชั่วโมง ก่อนหน้า
       นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา...
ประกาศเมื่อ 4 สัปดาห์ 7 ชั่วโมง ก่อนหน้า
       นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัทวงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะทำการหาท่อแตกท่อรั่ว โดยวิธี Step Test ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 3 วัน ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา และกิจกรรมชุมชนชาวคลองช่วยมลพิษ...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 3 วัน ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 3 วัน ก่อนหน้า
      นายประสิทธิ์ เขียวศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 และโรงเรียนเครือข่ายแกนนำคุณภาพ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 3 วัน ก่อนหน้า
        นายพันธ์ศักดิ์ ศรีนุชศาสตร์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม จัดโครงการสถานประกอบการปลอดภัยฯ เฉลิมพระเกียรติ...
ประกาศเมื่อ 1 เดือน 3 วัน ก่อนหน้า
       การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม จะดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 ม.ม. เป็นการเร่งด่วน บริเวณสามแยกพระประโทน ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.ถึง 17.00 น. ของวันรุ่งขึ้น หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ในการนี้มีผลให้ตำบลดอนยายหอม ตำบลสนามจันทร์ ตำบลห้วยจระเข้...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์871,942
 • ไอพีของคุณ54.234.164.251
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon