ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 20 ชั่วโมง 22 นาที ก่อนหน้า
     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครเยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 15-20 ปี ทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2558 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ...
ประกาศเมื่อ 20 ชั่วโมง 25 นาที ก่อนหน้า
                               นายบรรจบ เปรมานุพันธ์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่าองค์การสงค์เคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3...
ประกาศเมื่อ 20 ชั่วโมง 7 นาที ก่อนหน้า
          มูลนิธิโรคตับ และ 83 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ 2558 แก่ประชาชน ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี โรงพยาบาลละ 100 ท่าน ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รองรับการตรวจได้ 8,300 คน    ...
ประกาศเมื่อ 1 วัน 22 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นางทิพวรรณ แสงทองฉาย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อเรื่อง “เมืองแห่งความสุข” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558...
ประกาศเมื่อ 3 วัน 27 นาที ก่อนหน้า
          คุณวรา จันทร์มณี กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรคตับ เปิดเผยว่า มูลนิธิโรคตับ และ 83 ทั่วประเทศ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ 2558 แก่ประชาชน ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรีโรงพยาบาลละ 100 ท่าน ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม พ.ศ....
ประกาศเมื่อ 3 วัน 30 นาที ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า  ในห้วงเดือน ธันวาคม 2557 – 2558 เป็นช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องโดยเฉพาะ ในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งประชาชนจำนวนมากจะเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดกิจกรรมรื่นเริงของชาวไทยและชาวต่างชาติ...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
          ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย จะจัดให้มีการประกวดถ่ายภาพ “มหัศจรรย์พรรณไม้งาม...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
          นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฎิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ ขึ้น...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 19 ชั่วโมง ก่อนหน้า
                  พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมกำหนดจัดงานกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2558...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 19 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          นายไกรสร โสมจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 19 ชั่วโมง ก่อนหน้า
           นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า มูลนิธิสรรพราเชนทร์ เป็นมูลนิธิที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 19 ชั่วโมง ก่อนหน้า
           สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “Silapakorn University Alumni Association Charity Bowling 2014” เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินกิจการของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ BLU-...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 19 ชั่วโมง ก่อนหน้า
         นายณฤเรศ ลิ้มสถาพรพงศ์ นักศึกษาปี 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ เอกแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” Motion graphic and Animation โครงการ Thailand New Media And Digital Content 2014...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 20 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2558 จำนวน 93 ทุน ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2557 – 13 มกราคม 2558 โดยกำหนดช่วงเวลาการให้ทุนจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 6 วัน ก่อนหน้า
                 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์370,180
 • ไอพีของคุณ23.23.8.131
 • เริ่มเมื่อ2014-06-01
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon