ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ 6 วัน 7 ชั่วโมง ก่อนหน้า
         นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า วันสตรีสากล (วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงงเทพมหานคร ภายใต้ชื่องานว่า...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
          นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมจัดประชุมและร่วมงานแถลงข่าวโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสนองในพระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
            พ.อ.อ.สุพจน์ สมพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมกำหนดจัดโครงการประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการ จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2558...
ประกาศเมื่อ 2 วัน 4 ชั่วโมง ก่อนหน้า
        นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานวันสตรีสากล การประชุมสมัชชาสตรี และการประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 08.00-16...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
       นายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า สำนักงานศาลปกครองได้จัดให้มีกิจกรรมสื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2558 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร...
ประกาศเมื่อ 2 วัน 4 ชั่วโมง ก่อนหน้า
            นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า มูลนิธิสรรพราเชนทร์ เป็นมูลนิธิที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งในจังหวัดนครปฐมได้ทีการก่อสร้างวิหารเทวสถิตย์...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
          นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต สำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย ประจำเดือนมีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้          ...
ประกาศเมื่อ 2 วัน 4 ชั่วโมง ก่อนหน้า
      นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558...
ประกาศเมื่อ 1 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนหน้า
          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ณ พุทธมณฑล โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเวียนเทียน...
ประกาศเมื่อ 2 วัน 4 ชั่วโมง ก่อนหน้า
    จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม เตรียมจัดงานนครปฐมฟิชแฟร์“ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ภายใต้ชื่องาน นครปฐมแหล่งปลาสวยงามไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก พร้อมพบกับการแสดงพันธุ์ปลาสวยงามหลากหลายชนิด       ...
ประกาศเมื่อ 2 สัปดาห์ 5 วัน ก่อนหน้า
         นางวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำโครงการ มุ่งมั่นร่วมใจ เนื้อหมู เป็ด ไก่ ไข่ ปลอดภัย รับตรุษจีน ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และได้มอบตราสัญลักษณ์เขียงสะอาด 77  แห่ง...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 2 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม  เตือนประชาชนและเจ้าหน้าที่ชองรัฐ ระวังการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงปีใหม่หรือกรณีอื่น หากไม่ใช่ญาติอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง ก่อนหน้า
          สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ยื่นแบบบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ของรอบระยะเวลาบัญชี หรือปีภาษี 2555 และ 2556 เร่งดำเนินการจัดทำและยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง ก่อนหน้า
      นายเลิศหล้า นาคะเกศ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศเรื่องการกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 30 มกราคม 2558...
ประกาศเมื่อ 3 สัปดาห์ 1 วัน ก่อนหน้า
         นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า วัดสว่างอารมณ์ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์564,563
 • ไอพีของคุณ49.48.201.180
 • เริ่มเมื่อ2014-06-01
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon