ข่าวผู้บริหาร

ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐม มอบทุนการศึกษาเพื่อการสงเคราะห์แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนทุนพระราชทาน          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐม จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา พิธีกางธงฉัพพรรณรังสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกิจกรรมปฏิบัติพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวกับเยาวชนบ้านมุฑิตาเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย ที่ลูกหลานเยาวชนมีหน้าที่ดำรงรักษาไว้           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การศึกษาที่ยั่งยืน”  โครงการปิ่นมาลาวิชาการ “เอกาทศวิชา เสริมสร้างปัญญาวุฒิ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562    ...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี ประจำปี 2562        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐม จัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต่านการทุจริตตามมาตรา 63  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันมีส่วนร่วมในการชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ    ...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
    อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จัดงานประเพณีแห่ธงฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลของชุมชนบางหลวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
      จังหวัดนครปฐมเปิดงานเทศกาลอาหารผลไม้ และของดีนครปฐม (หอการค้านครปฐมแฟร์)ประจำปี 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของผลไม้ สินค้า ผลผลิตด้านการเกษตร และอาหารนานาชนิด ของจังหวัดนครปฐมให้เป็นรู้จักอย่างแพร่หลาย           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
         จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม สถาบันการศึกษา ข้าราชการ และภาคเอกชนจัดกิจกรรมลดปริมาณฝุ่นละออง และกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day โดยการนำโดรนเพื่อการเกษตร จากจังหวัดนครราชสีมา มาฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่เมืองนครปฐม      ...
ประกาศเมื่อ 3 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรม ขอความร่วมมือลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5             วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จากสถานการฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5...
ประกาศเมื่อ 8 เดือน 5 วัน ก่อนหน้า
       วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่โรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 แถลงผลงานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดในภาค 7 ทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม...
ประกาศเมื่อ 10 เดือน 1 วัน ก่อนหน้า
       จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยงรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา        วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านหนองเขมร...
ประกาศเมื่อ 10 เดือน 4 วัน ก่อนหน้า
           โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา...
ประกาศเมื่อ 10 เดือน 6 วัน ก่อนหน้า
          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย จ.นครปฐม        วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร...
ประกาศเมื่อ 10 เดือน 1 สัปดาห์ ก่อนหน้า
  วันที่ 17 ก.ค.61 นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง...

หน้า

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,650
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon