มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครอาจารย์

           คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานที่หมวดวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

          ผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาศิลปะ วิจิตรศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์

          ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน หรือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร.034-255097 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon