องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการเข้าฝึกอบรมวิชาชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2556

        นายวุฒิชัย  ดิษบรรจง รองหัวหน้าสำนักงาน ทำการแทน หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประสงค์จะรับสมัครการฝึกอบรมวิชาชีพประจำเดือน มิถุนายน 2556 ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ศูนย์ฝึกวิชาชีพฯ เปิดฝึกอบรมวิชาชีพ ดังนี้ หมวดวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หมวดวิชาช่างไฟฟ้า หมวดวิชาช่างโลหะ หมวดวิชาช่างเครื่องยนต์ หมวดวิชาขับรถยนต์ หมวดวิชาพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ หมวดวิชาคหกรรม หมวดวิชาทั่วไป ซึ่งการฝึกอบรมวิชาชีพดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีหอพัก (ชาย)

      สำหรับผู้ไม่มีที่พักใน กทม.และในกรณีจำเป็นจะได้รับค่าอาหารระหว่างเรียน ยกเว้น ผู้ที่มีรายได้ประจำจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือผู้ที่ได้รับการฝึกวิชาชีพจาก ศูนย์ฝึกอาชีพกองอาชีพฯแล้วหรือผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เปิดสอนวันละไม่ครบ 6ชั่วโมงแผนกโรงงานในอารักษ์ฯมีความประสงค์รับสมัครทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เข้ารับแรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า แรงงานช่างไม้ครุภัณฑ์ แรงงานเชื่อมโลหะ รายได้ดีและมีที่พักให้สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่มีที่พักในกรุงเทพฯหารไม่มีประสบการณ์จะฝึกอบรมให้ฟรี ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ แผนกแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. โทร 023-548587 ต่อ 284,285 หรือ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทุกแห่ง

...........................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,662
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon