กรมการสัตว์ทหารบกจัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 61

               

 

                กรมการสัตว์ทหารบก  ค่ายทองฑีฆายุ  จังหวัดนครปฐม  จัดงานวันสถาปนาครบรอบ  61  ปี  พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการทหาร  และมอบต้นไม้ให้กับผู้นำชุมชนและหัวหน้าเรือนแถว

                วันที่  19  พฤศจิกายน  2556  พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลป์ยะ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด  สักการะพระรูป  พลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ  ทองใหญ่  เนื่องในวันสถาปนากรมการสัตว์ทหารบก  ครบรอบปีที่  61  ณ  กรมการสัตว์ทหารบก  ค่ายทองฑีฆายุ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทหารกรมการสัตว์ทหารบก  ร่วมพิธีในครั้งนี้  ซึ่งพลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ  ทองใหญ่  ทรงเป็นผู้มีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวง  ในการวางรากฐาน  ด้านการสัตวแพทย์ไทย  และก่อตั้งหน่วยทหารการสัตว์  จึงทรงได้รับการยกย่องเป็น  พระบิดาแห่งเหล่าทหารการสัตว์  และการสัตวแพทย์ไทย  และต่อมาเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานชื่อค่ายทหารของกรมการสัตว์ทหารบกแห่งนี้ว่า  ค่ายทองฑีฆายุ 

                 สำหรับการจัดงานวันสถาปนากรมการสัตว์ทหารบกครบรอบปีที่  61 ในครั้งนี้  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับเหล่าทหารที่เสียสละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติ  จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทองฑีฆายุ  ให้กับบุตรข้าราชการทหาร  กรมการสัตว์ทหารบก  โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุนละ  2,000  บาท  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอนุปริญญา  ทุนละ  3,000  บาท  และระดับอุดมศึกษา  ทุนละ  5,000  รวมทั้งสิ้น  182  ทุน  เป็นเงิน  508,000  บาท  อีกทั้งมอบโล่รางวัลผลการตรวจสอบภายในดีเยี่ยม  ประจำปี  2556  นอกจากนี้ได้มอบต้นไม้ให้กับผู้นำชุมชน  และหัวหน้าเรือนแถว  กรมการสัตว์ทหารบกอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,761,701
 • ไอพีของคุณ23.20.245.192
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon