กรมการสัตว์ทหารบกจัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 61

               

 

                กรมการสัตว์ทหารบก  ค่ายทองฑีฆายุ  จังหวัดนครปฐม  จัดงานวันสถาปนาครบรอบ  61  ปี  พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการทหาร  และมอบต้นไม้ให้กับผู้นำชุมชนและหัวหน้าเรือนแถว

                วันที่  19  พฤศจิกายน  2556  พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลป์ยะ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด  สักการะพระรูป  พลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ  ทองใหญ่  เนื่องในวันสถาปนากรมการสัตว์ทหารบก  ครบรอบปีที่  61  ณ  กรมการสัตว์ทหารบก  ค่ายทองฑีฆายุ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทหารกรมการสัตว์ทหารบก  ร่วมพิธีในครั้งนี้  ซึ่งพลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ  ทองใหญ่  ทรงเป็นผู้มีพระกรุณาอย่างใหญ่หลวง  ในการวางรากฐาน  ด้านการสัตวแพทย์ไทย  และก่อตั้งหน่วยทหารการสัตว์  จึงทรงได้รับการยกย่องเป็น  พระบิดาแห่งเหล่าทหารการสัตว์  และการสัตวแพทย์ไทย  และต่อมาเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานชื่อค่ายทหารของกรมการสัตว์ทหารบกแห่งนี้ว่า  ค่ายทองฑีฆายุ 

                 สำหรับการจัดงานวันสถาปนากรมการสัตว์ทหารบกครบรอบปีที่  61 ในครั้งนี้  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก  เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับเหล่าทหารที่เสียสละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติ  จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิทองฑีฆายุ  ให้กับบุตรข้าราชการทหาร  กรมการสัตว์ทหารบก  โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  ทุนละ  2,000  บาท  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอนุปริญญา  ทุนละ  3,000  บาท  และระดับอุดมศึกษา  ทุนละ  5,000  รวมทั้งสิ้น  182  ทุน  เป็นเงิน  508,000  บาท  อีกทั้งมอบโล่รางวัลผลการตรวจสอบภายในดีเยี่ยม  ประจำปี  2556  นอกจากนี้ได้มอบต้นไม้ให้กับผู้นำชุมชน  และหัวหน้าเรือนแถว  กรมการสัตว์ทหารบกอีกด้วย

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon