โครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพบปะพูดคุย ปรึกษาข้อราชการ ตามโครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารเรือนรับรองศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา ติดตามผลการดำเนินงาน และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่างๆ ให้หน่วยงานอื่นๆได้รับทราบ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และบรรยากาศการทำงานที่ดีระหว่างภาคราชการและภาคเอกชนอีกด้วย โดยแต่ละหน่วยงานองค์กรได้หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพในงานจัดกิจกรรมดังกล่าว

          สำหรับกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ อาคารเรือนรับรองศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,660
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon