มหาวิทยาลัยศิลปากรรับโอน / ย้าย รับราชการฯ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ (โรงเรียนสาธิต)

             มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับโอน / ย้าย รับราชการฯ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

            ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรี / โท สาขาวิชาจิตรกรรมสากล ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องไม่ต่ำกว่า 8 หน่วยกิต มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับดีเลิศ ผลการเรียนในรายวิชาวาดเส้นและจิตรกรรมในระดับที่ดี คะแนนเฉลี่ย 2.70 มีผลงานจริงที่สามารถนำมาเสนอไม่ต่ำกว่า 5 ชิ้น แฟ้มสะสมผลงาน การทำงาน ด้านศิลปะ และมีประสบการณ์การสอนด้านศิลปะได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

            ผู้ประสงค์สะสมัครคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร 034 - 255795 หรือที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำหนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 

………………………………………..

วรินนุช รุจิราวงศ์ / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,637
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon