อบต.หนองงูเหลือมประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง โดยกำหนดยื่นซองเอกสารประมูลการจ้างฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 10.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ชั้น 2) และกำหนดเสนอราคา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.45 น. เป็นต้นไป

                  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อ เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในราคาชุดละ 2,300.00 บาท ได้ที่กองคลัง/ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3420 9400 ในวันและเวลาราชการ

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,661
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon