องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อน)

          องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก(เขื่อน) บริเวณถนนเลียบคลองกำนันเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ยาว 1,100 เมตร ใช้เสาเข็มผนังรูปตัวไอ 0.22x0.22x7 เมตร ระยะห่าง 1.25 เมตร และเสาสมอยืด รูปสี่เหลียมตัน 0.18x0.18x5 เมตร (ยึดต้นเว้นต้น) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรีกำหนด) ราคากลาง 7,524,000 บาท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. โดยพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี

          กำหนดยื่นเอกสารประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 0.8.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3433-1673 ในวันและเวลาราชการ

 

………………………………………………

 

มะลิวัลย์ บุตรดี / ข่าว / 7พ.ย.57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,640
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon