องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ประมูลการจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพฤกษา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองดินแดง (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงกำหนด) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก แบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน (ตามแบบมาตรฐานการประปานครหลวง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00 เมตร สูง 18.00 เมตร บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ราคากลางของการประมูลการจ้างในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,840,000 บาท หลักประกันซองในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (5%) ของวงเงินราคาที่เสนอในการยื่นซองประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก

          กำหนดดูสถานที่ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลหนองดินแดง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงถือว่าท่านรับทราบรายละเอียดทุกประการแล้ว และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์อื่นใดๆ ได้ทั้งสิ้น

          กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.

          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3498-5100 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ http://www.nongdindang.o.th, http://gprocurement.go.th

 

………………………………………………….

มะลิวัลย์ บุตรดี /ข่าว/ 14พ.ย.57

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,709
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon