องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก พร้อมหอถังแชมเปญ 300 ลบ.ม. ซัมเมอร์ส ขนาด 15 แรงม้าและตู้ควบคุม ถังกรองน้ำ 3 ถัง บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด จำนวน 1 โครงการ งบกลางตั้งไว้ 9,551,000.- บาท ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนเป็นเงิน 4,136,000.- บาท

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น. พร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13:00-16:30 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 3,000.- บาท ได้ที่ กองคลังองค์การบริการส่วนตำบลท่าตลาด ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ อบต.ท่าตลาด www.thatalad.com เว็บไซต์ของจังหวัดนครปฐม www.nakhonpathom.go.yh และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-225527, 034-225568 ในวันและเวลาราชการ

 

..............................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 3 ธ.ค. 57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,635
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon