การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนเทศบาลหนองเสือ

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (กปภ.ข.3) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนเทศบาลหนองเสือ ซอย 2,3,4,5,6 หมู่ที่ 4 ต.วังศาลาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา โดยราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,460,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 5 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ งานพีสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 11.00 น. และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 27 มกราคม 2558

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 8,560.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงินกองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข.3 จะไม่คืนให้ ยกว้นกรณีที่ กปภ.ข.3 ยกเลิกโครงการดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.thหรือ www.gprocurement.go.th      หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-200-779 ในวันและเวลาราชการ

………………………………..

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/17 ธ.ค.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,669
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon