จังหวัดนครปฐมประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ กำหนดดูครุภัณฑ์ชำรุดได้ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เลขที่ 97 ถนนเทศา ซอย 5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

          กำหนดขายทอดตลาด ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จในวันเดียวกัน

          ผู้ใดสนใจเข้าเสนอราคา สามารถขอรับรายการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาดได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม เลขที่ 97 ถนนเทศา ซอย 5 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร 0-3424-1632 โทรสาร 0-3424-1285 ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

 

………………………………..

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/17 ธ.ค.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,681
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon