สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก

          จังหวัดนครปฐมความประสงค์ จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมการควบคุมการระบาดของแมลงวันผลไม้ โครงการพัฒนาการผลิตพืชปลอดภัยเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก (งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2558) ตามรายงาน ดังนี้ วัสดุการเกษตร กิจกรรมการควบคุมการระบาดของแมลงวันผลไม้ จำนวน 2 รายการ

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อพร้อมทั้งยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที่ 131 ถนนทรงพล ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

          สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ nakhonpathom.doae.go.th และเว็บไซต์ gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลขที่ 034-253992 ในวันและเวลาราชการ

 

………………………………..

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/17 ธ.ค.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,606
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon