องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน

          นายบรรจบ เปรมานุพันธ์ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี เปิดเผยว่า องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ร่วมกับ บริษัท วิงสแปน เซอวิสเซส จำกัด รับสมัครแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ ฝ่ายครัวการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีตำแหน่งงาน ประกอบด้วย 

1.      ปฏิบัติงานลำเลียงส่งมอบอาหารและภาชนะอุปกรณ์สายการบินไทยและงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นเครื่องสายการบินไทย (CL-T)

2.      ทำหน้าที่งานลำเลียงภาชนะอุปกรณ์และส่งมอบขึ้นเครื่องสายการบินลูกค้าและงานจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นเครื่องสายการบินลูกค้า (CL-O)

3.      ปฏิบัติงานจัดบรรจุอาหารร้อน (CO-H)

4.      ปฏิบัติงานจัดบรรจุอาหารเย็นและขนมหวาน (CO-T)

5.      ทำหน้าที่รับ จัดเก็บ ขนถ่าย เบิกจ่ายพัสดุและจัดบรรจุตู้สุรา เครื่องดื่ม/น้ำผลไม้และอุปกรณ์ลูกค้าสายการบิน ขนถ่าย ลำเลียงสินค้าและวัตถุดิบจากคลังสินค้า Cargo Free Zone กองพัสดุกลาง (CJ)  

6.      ปฏิบัติงานเตรียมและผลิตอาหาร Semi-skilled, Skilled กองการผลิต (CP)

          คุณสมบัติต้องเป็นทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ เพศชายหรือ เพศหญิง อายุ 18 – 45 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี (เฉพาะข้อ6) มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และผ่านการอบรมในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนด ในส่วนของสวัสดิการ มีอาหาร 3 มื้อ มีประกันสังคม ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี

          สำหรับหลักฐานในการสมัคร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน วุฒิการศึกษา รูปถ่าย และหลักฐานทางทหาร/สำเนาบัตรทหารผ่านศึก

          ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกจัดหางาน กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. โทร 02-3548587 ต่อ 286 – 287 สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกแห่ง

....................................................

มะลิวัลย์ บุตรดี/ข่าว/7ม.ค.58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,613,073
 • ไอพีของคุณ34.230.84.215
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon