โครงการชลประทานนครปฐม สอบราคาซื้อสลักเกลียว น๊อตขนาดต่างๆ

          กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสลักเกียว และน๊อตขนาดต่างๆ จำนวน 13 รายการ ของงานก่อสร้าง ปตร.คลองบางพระพร้อมสถานีสูบน้ำ โครงการประตูระบายน้ำคลองบางพระ พร้อมสถานีสูบน้ำ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

          กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยงานพัสดุ โครงการชลประทานนครปฐม ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3426-2296 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานได้ที่ http://procurement.rid.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

 

..............................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 28 ม.ค. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,613,032
 • ไอพีของคุณ34.230.84.215
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon