วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ประกาศแจ้งสอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 รายการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ราคากลาง ของงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 964,000.00 บาท ไม่ถือว่าราคากลางที่คำนวณไว้ในประกาศต้องมีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามนั้น

          กำหนดดูสถานที่ในการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ในวันที่ 2 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

          กำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

          ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3427-7081 ต่อ 116, 0-3427-7082 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bkf.ac.th

 

..............................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 28 ม.ค. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,613,011
 • ไอพีของคุณ34.230.84.215
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon