สำนักงานเกษตร จังหวัดนครปฐม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว

          สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร กิจกรรมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวมัน จำนวน 5,000 กิโลกรัม

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที่ 131 ถนนทรงพล ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เลขที่ 131 ถนนทรงพล ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nakhonpathom.doae.go.th และเว็บไซต์ gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข 034-253992 ในวันและเวลาราชการ

         

..............................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/ 28 ม.ค. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,613,034
 • ไอพีของคุณ34.230.84.215
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon