ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

         ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ Network จำนวน 1 เครื่อง

         กำหนดรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-16.30 น.(ในวันเวลาราชการ) ณ งานบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงานจังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซอสอบราคาในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม

         ผู้ที่สนใจขอรับเอกสารสอบราคา หรือขอทราบรายละเอียดและยื่นซองสอบราคาได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ 5 ตำบลเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3410 9706 หรือ www.ntsdc.go.th

 

................................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/11 ก.พ. 58

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,613,014
 • ไอพีของคุณ34.230.84.215
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon