สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

         สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในราชการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอสามพราน ได้แก่ เก้าอี้พักคอย ขนาด 3 ที่นั่ง สีฟ้า จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 98,000 บาท โต๊ะหน้าโฟเมก้าสีขาว ขนาด 40 x 180 x 75 ซม. จำนวน 20 ตัว เป็นเงิน 32,000 บาท และเก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก สีน้ำเงิน จำนวน 60 ตัว เป็นเงิน 51,000 บาท

         ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procuerment : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

         กำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

         ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาได้ที่งานบริการทั่วไป อาคาร 1 ชั้น สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.nt-dlt.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3426-1011 – 13 ต่อ 20 ในวันและเวลาราชการ

................................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/11 ก.พ. 58

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,613,061
 • ไอพีของคุณ34.230.84.215
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon