จังหวัดนครปฐมเตรียมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด

            จังหวัดนครปฐมเตรียมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

             นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ด้านอุบัติเหตุทางถนนและภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ ได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการตอบโต้ทุกเหตุการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและสารเคมีรั่วไหล โดยนายชุมพล พิชญชัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางคมนาคมสายหลักตัดผ่านเพื่อเดินทางไปทางภาคใต้ และภาคตะวันตก ประกอบด้วย ถนนเพชรเกษม และถนนบรมราชชนนี จากการที่มีถนนหลักตัดผ่านหลายสายการใช้เส้นทางเพื่อการคมนาคม ในการขนส่งวัสดุสิ่งของ เช่น วัสดุก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี วัตถุอันตราย รวมทั้งยังมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก

             สำหรับการฝึกอบรม จะแบ่งเป็นการและฝึกแบบบทบาทหน้าที่ (Table Top Exercise : TTX) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง และกำหนดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าโรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพรราน โดยการจำลองสถานการณ์ เกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งบนถนนเพชรเกษมที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสามพราน โดยได้เกิดรถบรรทุกสารเคมีชนกับรถโดยสารที่รับส่งพนักงานบริษัท ทำให้รถบรรทุกสารเคมีเสียหาย สารเคมีเกิดรั่วไหลลงพื้นถนนมีกลุ่มควันฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ ทำให้ผู้โดยสารสูดดมเอาก๊าซที่รั่วไหลเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน บางคนหมดสติ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลสามพราน และใกล้กับสี่แยกเส้นเข้าอำเภอสามพราน มีการจราจรหนาแน่น สารเคมีที่รั่วไหลได้ไหลลงท่อระบายน้ำทำให้เกิดกลุ่มควันบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสามพรานจำนวนมากและฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ ผู้ที่มาติดต่อโรงพยาบาลสามพรานและคนไข้ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่สูดดมควันดังกล่าว เกิดอาการคลื่นไส้ บางคนอาเจียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน ได้สั่งเจ้าหน้าที่เตรียมอพยพคนไข้ในโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงและส่งผู้ป่วยที่วิกฤตไปโรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งเจ้าหน้าที่จากอำเภอสามพราน เทศบาลเมืองสามพราน เทศบาลเมืองไร่ขิง ได้เข้าระงับเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสามพราน อำนวยความสะดวกในการจราจร และเนื่องจากสารเคมีดังกล่าวเป็นอันตรายจากการสูดดมเข้าไปจึงต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง และอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีเพื่อยุติการรั่วไหล และคืนพื้นที่การจราจรให้แก่ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ

              จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไปมาได้รับทราบพร้อมวางแผนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่นบริเวณถนนเพชรเกษม หน้าโรงพยาบาลสามพราน อำเภอสามพรราน ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,695
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon