จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันพระพุทธศาสนา

             จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันพระพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5

              วันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันพระพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 และพิทักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐมจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา ต่อการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกและการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเฝ้าระวังและปกป้องสถาบันหลักของชาติไทย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายในการปกป้องพระพุทธศาสนา โดยมีปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนา จาก 7 อำเภอในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมจำนวน 300 คน ซึ่งมีกิจกรรมปาฐกถาเรื่องการปกป้องพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน โดยพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม การบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของสถาบันหลัก และ 3 สถาบันต่อการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ อีกทั้งมีการเสวนาเรื่องบทบาทของอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 “นครปฐมโมเดล” นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะ และจัดให้มีการจัดตั้งผู้แทนอาสาสมัครปกป้องพระพุทธศาสนาประจำอำเภอ และประธานรุ่น ซึ่งจะได้มีส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเป็นองค์กรเครือข่ายปกป้องพระพุทธศาสนาและพิทักษ์สถาบันหลักของชาติต่อไป

            สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.690746421027359.1073742548.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,701
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon