มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมจัดกิจกรรมลดใช้พลังงาน ชุมชนร่วมสืบสาน ปั่นจักรยานจิตอาสา

            มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เตรียมจัดกิจกรรม “ม.มหิดล ลดใช้พลังงาน ชุมชนร่วมสืบสาน ปั่นจักรยานจิตอาสาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น

            วันที่ 17 กันยายน 2558 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม นายบรรลือ สง่าจิตร ปลัดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ม.มหิดล ลดใช้พลังงาน ชุมชนร่วมสืบสาน ปั่นจักรยานจิตอาสา” ภายใต้ชื่อโครงการ Social Cycling: Eco town Salaya เพื่อเชิญชวนชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงใน จังหวัดนครปฐม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน และยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่นด้วย โดยกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 06.00 - 12.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

             นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนแนวคิด Green University ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการพัฒนาวิทยาเขตต่างๆ รวมถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนมุมมองเป็น Eco-University และ Eco-Town ที่เน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กับชุมชน ด้วยเหตุนี้การใช้จักรยานเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนศาลายาเพื่อก่อให้เกิดอากาศปลอดสารพิษสำคัญ คือ สารคาร์บอน หรือที่เรียกว่า zero carbon จึงเป็นเป้าหมายร่วมของม.มหิดลและชุมชนศาลายา โดยมุ่งหวังให้มีการลดลง 7-10%  ภายในปี 2562 นี้ กิจกรรมปั่นจักรยานจึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดการใช้พลังงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพลเมืองได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดกระแสการปรับพฤติกรรมให้เกิดการขับขี่อย่างปลอดภัย ใส่ใจและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันของชาวศาลายาอีกด้วย เช่นเดียวกับแคมเปญ Share the Road (การแบ่งปันบนท้องถนน) ที่ทั่วโลกได้ตระหนัก และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน ให้เกิดความเท่าเทียม และปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนได้

             สำหรับกิจกรรม ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายนนี้ จะมีนักปั่นจิตอาสาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล บุคคลภายนอกและชุมชนในจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประมาณ 2,000 คัน โดยแบ่งเป็น 2 เส้นทางคือ กลุ่มA ระยะทาง 33 กิโลเมตรเริ่มจากมหิดลสิทธาคาร – วัดลานตากฟ้า – เซ็นทรัลศาลายา –  มหิดลสิทธาคาร และกลุ่ม B ระยะทาง 10 กิโลเมตรเริ่มจากลานหน้ามหิดลสิทธาคาร – อุทยานธรรมชาติสิริรุกชาติ – เซ็นทรัลศาลายา – มหิดลสิทธาคาร ซึ่งประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693719697396698.1073742553.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,615
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon