สาธารณสุขนครปฐมจับมือประชาสัมพันธ์จังหวัดจัดกิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่

            สำนักงานสาธารณสุขขังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ พร้อมร่วมลงชื่อสนับสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทย

            วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานนำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ให้บริการตามโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2558 โอกาสนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ อีกทั้งให้ผู้ที่กำลังริเริ่มสูบบุหรี่ เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ตลอดจนให้ประชาชนได้ร่วมลงชื่อสนับสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทย

              นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีประชากร ประมาณ 800,000 คน ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 16 และมีอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 15 – 18 ปี เพิ่มขึ้น คือ ร้อยละ 6.6 โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2557 ได้กำหนดไว้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนไม่ควรเกินร้อยละ 13 ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ให้มีจำนวนผู้สูบบุหรี่น้อยลง

              สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย คลินิกเลิกบุหรี่เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ เข้าถึงบริการได้โดยง่าย โดยมีการเป่าปอด เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพปอดของผู้สูบบุหรี่ อีกทั้งให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่ จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครปฐม พร้อมมอบน้ำยาอดบุหรี่ ตลอดจนการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า เพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้ผลประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของผู้ที่เสพยาสูบหรือสูบบุหรี่ในแต่ละราย นอกจากนี้ได้เปิดให้ประชาชนได้ร่วมลงชื่อสนับสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และประชาชน ได้ร่วมลงชื่อในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,719
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon