ประชาชนหลายพันคนร่วมสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ ครบรอบ 100 ปี

           ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลายพันคน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานครบรอบ 100 ปี

           วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัยถวายสักการะบูชา พระร่วงโรจนฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐาน ครบรอบ 100 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลายพันคน ร่วมพิธีในครั้งนี้ จากนั้นพระพรหมเวที ได้ทำการเสี่ยงทายจับสลากเพื่อเลือกประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นตัวแทนในการอัญเชิญเทียนชัย ซึ่งผู้ที่โชคดีจากการจับสลากได้แก่หมายเลข 729 ทราบชื่อคือ นางสมศรี พิริยานิมตร อายุ 60 ปี เป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

            หลังจากประกอบพิธีจุดเทียนชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระธรรมปริยัติเวที ได้กล่าวนำบูชาและนมัสการพระร่วง โรจนฤทธิ์ พร้อมทั้งกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ โดยในพิธีมีประชาชนนำไข่ต้ม เส้นหมี่ ผลไม้  ขนมหวานต่างๆ พร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด มาร่วมบูชาถวายองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งพระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐม และเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาช้านาน เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระยุพราชนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2451 ได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคเหนือ ทรงพบพระพุทธรูปที่ประกอบด้วยพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยองค์หนึ่ง ที่เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยองค์พระพุทธรูปนั้นชำรุดมากเหลือแต่พระเศียรกับพระหัตถ์ข้างหนึ่งและพระบาท จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญลงมายังกรุงเทพมหานคร ครั้นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทำการปั้นหุ่นขึ้นให้บริบูรณ์เต็มองค์พระพุทธรูป แล้วเททองหล่อทำพิธีสถาปนาพระพุทธรูป เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2456 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร และในปี  พ.ศ. 2457 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาไว้ที่องค์พระปฐมเจดีย์ พร้อมกับจัดการประกอบองค์ขึ้นประดิษฐานและตกแต่งแล้วเสร็จเป็นพระพุทธรูปประทับยืนเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2466 ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาสมหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร” จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันเกิดของพระร่วงโรจนฤทธิ์ นับตั้งแต่ปี 2458 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 100 ปี

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,613,067
 • ไอพีของคุณ34.230.84.215
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon