พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กำหนดจัดงานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 2560

       ดร.สุธีรา   ศรีเบญจโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 2560” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา  10.00 น.  ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ  เห็นความสำคัญของเด็ก  และร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดงาน

      สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการมอบของที่ระลึกแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน การมอบรางวัลทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลการประกวดนำชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  “มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง”   ประจำปี 2560 ชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “วันเด็กเสียงใส ขวัญใจนครปฐม ครั้งที่ 21” ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

.................................................

ชุติมา ลีนุกูล / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,623
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon