สนง.พลังงานจังหวัดนครปฐม ต่อยอดระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างรายได้ให้ชุมชน

     สนง.พลังงานจังหวัดนครปฐม ต่อยอดระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนชุมชนดอนตูม อำเภอบางเลนเป็นตัวอย่างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากพลังงานทดแทนสร้างรายได้ให้ชุมชน   

     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายวารินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายไพรัตน์ เพชรล้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะเขือเทศอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นโครงการสำคัญที่ชุมชนได้รับการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทางเลือก หรือ AEDP

   ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูมแห่งนี้ ได้เข้าร่วมโครงการจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ในปี 2555 มีสมาชิก 75 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 160 ราย มีพื้นที่ในการปลูกมะเขือเทศประมาณ 600 ไร่ต่อปี และได้ติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และผลิตมะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักในชุมชน โดยได้รับระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 166.4 ตารางเมตร ซึ่งจะช่วยให้การผลิตมะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ตากด้วยวิธีธรรมชาติ ทำให้ชุมชนสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตด้วยวัตถุดิบได้สูงถึง 84 ตันต่อปี ทำให้ประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ถึง 31,915 บาทต่อปี รวมถึงช่วยลดค้าใช้จ่ายค่าแรงงานด้านการอบแห้ง 50,400 บาทต่อปี และทำให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีรายได้จากการผลิตมะเขือเทศอบแห้ง 40,000-50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน อีกด้วย

     นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากชุมชนสามารถใช้ระบบอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนได้ ทำให้ลดการใช้ก๊าซหุงต้มลงโดยใช้พลังงานทดแทนที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า ทำให้ชุมชนมีทางเลือกใหม่ในการอบแห้งมะเขือเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ลดทุนในการผลิต ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

*****************************************************

ชุติมา ลีนุกูล – ภาพ/ข่าว                        

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,629
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon