โครงการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก ภายใต้โครงการ นครปฐมโมเดลการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร(ขนมจีนแปลงใหญ่)

     จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก ภายใต้โครงการ นครปฐมโมเดลการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร(ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560

     วันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่แปลงนา นายดำรงเกียรติ รื่นเริงนุช ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในการเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการ “นครปฐมโมเดล” การส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่ ) 2560 โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจังหวัดนครปฐม โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร (ขนมจีนแปลงใหญ่) รวมทั้งเกษตรกรนาแปลงใหญ่ของอำเภอบางเลนกับบริษัทโรงสีโชคถาวร จำกัด เพื่อผลิตข้าวสารคุณภาพส่งให้กับโรงงานขนมจีนทัพหลวง

        ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยัง บริษัทโรงสีข้าวโชคถาวร จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปิดกิจกรรมการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือก ภายใต้โครงการ นครปฐมโมเดลการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพครบวงจร(ขนมจีนแปลงใหญ่) ปี 2560 ทั้งนี้ในการดำเนินการได้ส่งเสริมให้เกษตรกรจากนาแปลงใหญ่ปลูกข้าวพันธุ์ กข.41 ในรอบที่ 1ของการปลูกข้าวจำนวน 57 ราย พื้นที่ 1,500 ไร่ โดยจังหวัดนครปฐมได้สนับสนุนพันธุ์ข้าวและส่งเสริมให้มีการลดต้นทุนการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ข้าวแปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีอายุพร้อมเก็บและสามารถส่งขายให้กับบริษัทโรงสีโชคถาวร จำกัด ได้แล้ว โดยในครั้งนี้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจากแปลงนาของ นายดำรงเกียรติ รื่นเริงนุช ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จำนวน พื้นที่ 30 ไร่ เพื่อเป็นตัวแทนในการเก็บเกี่ยวข้าวและส่งมอบข้าวให้กับบริษัทโรงสีข้าวโชคถาวร จำกัด ต่อไป ทั้งนี้โรงสีจะรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในราคาสูงกว่าท้องตลาด 300-500 บาท/ตัน โดยข้าวเปลือกต้องมีความชื้นอยู่ที่ 15 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามีความชื้นเกินตัดจุดละ 100 บาท ทั้งนี้จะส่งวัตถุดิบ คือข้าวคุณภาพให้กับโรงงานขนมจีนทัพหลวง เพื่อให้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตขนมจีนสู่ผู้บริโภคต่อเนื่อง

 

**********************

ชุติมา ลีนุกูล / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,674
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon