จังหวัดนครปฐม สรุปผลการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ

        จังหวัดนครปฐม สรุปผลการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตลอดทั้ง 30 วันที่ผ่านมา มีประชาชนร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น 27,745 คน

        วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครปฐมได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอทั้ง 7 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงพลังความจงรักภักดี โดยการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตลอดระยะเวลา 30 วันที่ผ่านมา มีประชาชนร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมทั้งสิ้น 27,745 คน แบ่งตามประเภทงาน ได้แก่ งานดอกไม้จันท์ 5,645 คน , งานประชาสัมพันธ์ 2,050 คน , งานโยธา 1,239 คน , งานขนส่ง 682 คน , งานบริการประชาชน 11,857 คน , งานบริการด้านการแพทย์ 2,792 คน , งานรักษาความปลอดภัย 2,467 คน และงานจราจร 1,013 คน ทั้งนี้ จังหวัดนครปฐม จะได้มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ในวันที่ 10 ตุลาคม และวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมรับฟังแนวทางการปฏิบัติตามประเภทงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

.....................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,613,071
 • ไอพีของคุณ34.230.84.215
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon