รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รับฟังปัญหาด้านยาเสพติด ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

            รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รับฟังปัญหาด้านยาเสพติด ในการจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

            วันที่ 15 มีนาคม 2561 พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านยาเสพติด ในการจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต ปลัดจังหวัดนครปฐม นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับอำเภอ/ ตำบล/ชุมชน ตลอดจนผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนกว่า 100 ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดเวทีประชาคมครั้งนี้

             สำหรับจังหวัดนครปฐม มีทีมขับเคลื่อนระดับตำบล 111 ทีม ในการลงพื้นที่เป้าหมาย 904 หมู่บ้าน 157 ชุมชน ซึ่งการจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจที่มาของโครงการฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องประชาชนในการให้ความร่วมมือกับการแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้แสดงความคิดเห็นรวมถึงปัญหาความต้องการต่างๆ อาทิ การสร้างหอกระจายข่าว การติดตั้งกล้องวงจรปิด การแก้ไขปัญหาน้ำเค็ม ป้ายจราจร ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม ความไม่สะดวกด้านการถ่ายเอกสาร การขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง เป็นต้น ทั้งนี้ในการจัดเวทีประชาคมดังกล่าวได้นำข้อคิดเห็นและปัญหาของประชาชนจัดทำเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,532,012
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon