จังหวัดนครปฐม เตรียมสืบสานงานบุญประเพณี 125 ปี อัฏฐมีบูชา หนึ่งเดียวในภาคกลาง

              เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณวัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญวิทย์ ศุภกิจจานุสรณ์ นายอำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม, ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ร่วมแถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณี วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง หรือวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี  ระหว่างวันที่ 5 – 6  มิถุนายน 2561 ณ วัดใหม่สุคนธาราม ซึ่งจังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, อำเภอนครชัยศรี, องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด, องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์, พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง, พระญาณวิกรม เจ้าอาวาสวัดท่าไม้, พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประชาชนชาวตำบลวัดละมุด และตำบลศรีมหาโพธิ์ ร่วมกันจัดขึ้น โดยงานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชา เป็นประเพณีที่ชาวตำบลวัดละมุด ได้สืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 125 ปี จนถือเป็นงานบุญประเพณีประจำท้องถิ่น ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในภาคกลาง ที่ยังคงสืบสานอยู่คู่พุทธศาสนาจนถึงปัจจุบัน

                วันอัฏฐมีบูชา เกิดขึ้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในวันวิสาขบูชา ซึ่งในปีนี้ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 7 สำหรับประเพณีวันอัฏฐมีบูชานี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระพุทธองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา การจัดขบวนแห่พุทธประวัติ ขบวนคติธรรม ขบวนพุ่มผ้าป่า ขบวนสมมุติเหตุการณ์พิธีอัญเชิญพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลอง นำโดยคณะสงฆ์หลายร้อยรูป พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ เทวดา นางฟ้า และสาธุชน เวียนทักษิณาวัตร แล้วอัญเชิญประดิษฐานเหนือพระจิตกาธาน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

                นอกจากนี้ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 จะได้มีการบรรยายธรรม โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และชมศิลปะการแทงหยวกกล้วย โดยปราชญ์ชาวบ้าน 
ซึ่งปัจจุบันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาดูได้ยาก และในที่ 6 มิถุนายน 2561 จะมีการแสดงของจำอวดหน้าจอของคณะ 3 น้า (น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์)  การแสดงของคนในชุมชน และการแข่งขันตะไลลอดบ่วง อีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,613
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon