นครปฐม จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว

              จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชนและการท่องเที่ยว ชุมชนบ้านศาลาดิน ชุมชนบ้านโรงหวด อำเภอนครชัยศรี แลชุมชนเกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน

              วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านศาลาดินแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอพุทธมณฑล ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ร่วมเปิดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดจัดจำหน่ายในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และอนุรักษ์ (ภาคกลาง) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนและการท่องเที่ยวในชุมชนเป้าหมาย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านศาลาดินแห่งคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์, ชุมชนบ้านโรงหวด หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี และชุมชนเกาะลัดอีแท่น หมู่ที่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน อีกทั้งเพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการบริหารจัดการ และการตลาด รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการขยายผลการใช้สินค้าและการท่องเที่ยวในชุมชน ให้เป็นที่รู้จัก สามารถซื้อสินค้าในชุมชนจากผู้ประกอบการโดยตรง

               สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจากทั้ง 3 ชุมชน นำสินค้ามาร่วมจัดจำหน่าย ประกอบด้วย อาหารต่างๆ ขนมไทย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ พันธุ์ไม้ เสื้อผ้า เครื่องปั้นดินเผา สินค้าแปรรูป ของใช้ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทิ้งสิ้นกว่า 79 ร้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,706
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon