นครปฐม เตรียมจัดงาน 111 ปี รำลึก..พระราชวังสนามจันทร์

            จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดงาน 111 ปี รำลึก... พระราชวังสนามจันทร์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแต่งกายย้อนยุคในสมัย รัชกาลที่ 6 และพบกับการจำลองศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาววัง อาหารคาวหวานแบบโบราณในตลาดย้อนยุค

            วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมราชการ พระที่นั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “111 ปี รำลึก... พระราชวังสนามจันทร์” ซึ่งจังหวัดนครปฐม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดขึ้นโดยเชิญชวนประชาชน “แต่งไทยเที่ยวชมพระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 -21.00 น. ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สำหรับพระราชวังสนามจันทร์ เดิมเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างในปี 2450 สำหรับประทับแปรพระราชฐานในโอกาสเสด็จฯ มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ นอกจากจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ภายในประกอบไปด้วยพระตำหนัก และพระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พระตำหนักทับแก้ว และพระตำหนักทับขวัญ

            ทั้งนี้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จะมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศย้อนไปราวกับอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งจะมีการจำลองศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาววัง อาหารคาวหวานแบบโบราณในตลาดย้อนยุคให้ได้ลองลิ้มชิมรส นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินเที่ยวชมพระตำหนัก พระที่นั่งต่างๆ ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงภาพถ่ายพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีผู้บรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดสถาปัตยกรรม ข้าวของเครื่องใช้ในพระราชวัง การวาดภาพเหมือนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามจากแสงไฟที่ประดับอยู่เต็มพื้นที่ คลอเคล้าไปด้วยดนตรีร่วมสมัยที่กระจายอยู่ทุกมุมของพระราชวัง ทั้งดนตรีไทย ดนตรีแจ๊ส และดนตรีสากล ที่บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ตลอดงาน ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมพระราชวังสนามจันทร์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม...โทร 034-966440-4 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี...โทร 035-525880

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon