นครปฐม อบรมเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวง รุ่นที่ 4

    วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดอบรมเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวง รุ่นที่ 4 โดยนางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ก่อต้องเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ในความอุปถัมภ์และสนับสนุนจากมูลนิธิบุคลลพอเพียง นับเป็นจังหวัดที่ 666 จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุปนะสงค์ในการจัดตั้งเพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือทุพภิกขภัยต่างๆ และดูแลผู้ด้อยโอกาส โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิปันสุข และมีกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสทุกเดือน รวมทั้งเป็นเวทีให้สมาชิกปรึกษาหารือ ร่วมกันทำกิจกรรมอันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งช่วยขยายผลและส่งเสริมอาชีพ สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์” และเรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 600 คน

................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,639
 • ไอพีของคุณ34.204.0.181
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon