ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ “มหิดลคนรักสุขภาพ”

           ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตย์วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดงานเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการ “มหิดลคนรักสุขภาพ” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 05.00 น. – 08.30 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 55 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ากองทุนการศึกษา เพื่อจัดสรรทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความพิการและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป โดยภายในกิจกรรมจัดให้มีการจำหน่ายบัตรเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ “มหิดลคนรักสุขภาพ” ในราคาใบละ 500 บาท

          เพื่อให้โครงการ ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม อันจะเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี และเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาพิการ และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้ศึกษาได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-441-4125 ต่อ 600-605 และลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/GradRunning2018/ตั้งแต่วันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2561

---------------------------------------------------

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,685,532
 • ไอพีของคุณ66.249.79.239
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon