ธิดาชาวสวนอำเภอสามพราน

 

 

          นายสมศักดิ์ บุญยืน หัวหน้าสถานีวิทยุชุมชนคนคลองจินดา  เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากพระครูเกษมสาธุวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดปรีดาราม (ยายส้ม) จัดประกวดธิดาชาวสวน เมื่อคืนวันที่ 25 มกราคม 2556 โดยมีสาวงามสมัครเข้าประกวดธิดาชาวสวน จำนวน 39 คน  ซึ่งเป็นบุตรหลานของชาวสวนที่ปลูกผักผลไม้ ในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ฯลฯ สำหรับการประกวดขวัญใจประชาชน มีการจำหน่ายดอกไม้ เพื่อหารายได้เข้าวัดปรีดาราม  ปรากฏว่ามีกองเชียร์ ของสาวงามได้ซื้อดอกไม้เพื่อสนับสนุนคนที่ถูกใจอย่างสุนกสนาน มีเงินรายได้เข้าวัดถึง 460,000.- บาท ซึ่งเป็นดัชนี ชี้วัด เศรษฐกิจของชาวจังหวัดนครปฐมได้เป็นอย่างดีว่ามีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีสำหรับการประกวดธิดาชาวสวน   ซึ่งมีนางวารุณี ตุ้งสวัสดิ์ ภรรยาของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน  และกรรมการจากกรมการศาสนา  อาจารย์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม มีผลการประกวดดังนี้.-

          1. รางวัลที่ 1 นางสาวนคนันทินี วงศ์จิตต์  ได้รับเงินสด ถ้วยเกียรติยศและสายสะพายจากนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

          2. รางวัลที่ 2 นางสาวหนึ่งฤทัย ฟักสกุล ได้รับเงินสด ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย   จากนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

          3. รางวัลที่ 3 นางนัทธมน  อิ่มสมบัติ ได้รับเงินรางวัล ถ้วยเกียรติยศ และสายสะพาย จาก นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

          4. รางวัลที่ 4 นางสาวอุสรา อินประเสริฐ  ได้รับเงินรางวัล  ถ้วยเกียรติยศและสายสะพายจากสถานีวิทยุชุมชนคนคลองจินดา

          5. รางวัลที่ 5  นางสาวพิมพ์วลัต  สถิตบ้านแป้ง  ได้รับเงินรางวัล  ถ้วยเกียรติยศและสายสะพายจากสถานีวิทยุชุมชนคนคลองจินดา

--------------------------

นรกิจ  ศรัทธา/ปชส.นครปฐม

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์2,905,300
 • ไอพีของคุณ54.224.133.152
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon